Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Over ons / Ons kader / Het Brusselse kader

Het Brusselse kader

de gewestelijke mozaïek: de regering, de overheidsdienst ...

De Gewestregering

Minister-president: Rudi Vervoort

Belast met Monumenten en Landschappen

De bevoegdheden en de samenstelling van het kabinet bekijken

De gewestelijke beleidsverklaring lezen

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB)

De GOB is het belangrijkste instrument van de Brusselse Regering voor de uitvoering van haar beleid.

Surf naar portaalsite be.brussels voor meer informatie over de GOB of over het Brussels Gewest.

Brussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO)

BSO is een administratie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) en omvat:

  • een pijler Stedelijke Ontwikkeling met de volgende directies:
  • Studies en planning;
  • Stedenbouw;
  • Monumenten en landschappen.
  • een pijler Woonontwikkeling:
  • Huisvesting;
  • Stadsvernieuwing;
  • Gewestelijke huisvestingsinspectie.
  • de administratieve en financiële directies, advies en beroep alsook administratieve overtredingen en sancties

Meer informatie? Contact opnemen met Brussel Stedelijke Ontwikkeling.

Directie Monumenten en Landschappen

De Directie Monumenten en Landschappen is een van de operationele eenheden van Brussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO).

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen

De KCML is een onafhankelijk adviesorgaan dat raad geeft aan de regering, op vraag van de regering of op eigen initiatief, over de vrijwaring en het behoud van onroerend erfgoed. Het secretariaat wordt waargenomen door de Directie Monumenten en Landschappen.

Meer informatie op de website van de KCML