Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Doen / In de praktijk / Erfgoedbeheerplan aanvragen

Erfgoedbeheerplan aanvragen

Overzicht van de procedure

Wenst u een plan voor erfgoedbeheer voor uw goed?

Aanvragen worden onderzocht door de administratie, die een uitvoerig rapport opstelt over het belang van een beheerplan. Als dit belang erkend wordt, stelt men een tweede rapport op over het doel van het plan, het bereik ervan en de voorafgaande studies die nodig zijn gelet op de geplande handelingen en werken, de aard van het betreffende onroerende goed en de te gebruiken technische elementen. .

De administratie legt het plan ter advies voor aan de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.
Als de KCML een gunstig advies verleent, zal de gemachtigde ambtenaar het plan voor erfgoedbeheer afleveren. Dit blijft 10 jaar geldig en is vernieuwbaar.