Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Doen / Wettelijke aspecten / Onderhoud en restauratie van gevrijwaarde goeden

Onderhoud en restauratie van gevrijwaarde goeden

Legale aspecten van de onderhoud- en restauratiewerken

Stedenbouwkundige vergunning

Alle werken aan beschermde of op de bewaarlijst ingeschreven goederen (waarvan de vrijwaringsprocedure afgerond of nog lopende is), zijn onderworpen aan de unieke stedenbouwkundige vergunning.
De samenstelling van het aanvraagdossier voor een stedenbouwkundige vergunning wordt vastgesteld in een Regeringsbesluit.

Het is verboden om zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de Regering een goed geheel of gedeeltelijk te restaureren, er opgravingen of onderzoekingen te doen, het geheel of gedeeltelijk te verplaatsen of het aanzien ervan te wijzigen.

De Gemachtigde ambtenaar levert in naam van de Regering een stedenbouwkundige vergunning af. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de unieke vergunning een vergunning die zowel stedenbouwkundige als erfgoedkundige aspecten behandelt.

BEGIN VAN DE PAGINA

Geringe omvang

het Besluit genaamd "van geringe omvang"bepaalt de handelingen en werken die vrijgesteld kunnen zijn van het advies van de KCML en/of het advies van de gemeente, op voorwaarde dat aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

BEGIN VAN DE PAGINA

Subsidies

Sommige werken aan definitief beschermde goederen kunnen financiële tegemoetkoming genieten.
Een Regeringsbesluit bepaalt de voorwaarden voor toekenning van subsidies voor behoudswerken aan een beschermd goed.

BEGIN VAN DE PAGINA

Plan voor erfgoedbeheer

Het plan voor erfgoedbeheer is een algemeen beheermiddel waarvan de bepalingen reglementaire waarde hebben. Het beoogt een samenhangend, harmonieus en homogeen beheer van een geheel van goederen die deel uitmaken van het onroerend erfgoed.

Artikel 242/1 en volgende van het BWRO geeft de Regering de mogelijkheid om op eigen initiatief of op verzoek van een derde een plan voor erfgoedbeheer op te stellen voor een geheel, een gebouw met verschillende verdiepingen of een site teneinde een harmonieus onderhoud van het goed te verzekeren.

Het plan stelt de doelen van het onderhoud vast, alsook de vereiste middelen en werken, en de algemene voorwaarden voor het beheer van het goed.

Dit is in de eerste plaats een middel om de werken die erin beschreven zijn vrij te stellen van een stedenbouwkundige vergunning, op voorwaarde dat de Directie Monumenten en Landschappen op de hoogte wordt gesteld zodat deze kan nagaan of het plan voor erfgoedbeheer wordt nageleefd.

BEGIN VAN DE PAGINA

Laatste wijziging: 13-05-2019 15:06