Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Doen / Wettelijke aspecten / Erfgoedinventaris

Erfgoedinventaris

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft de Directie Cultureel Erfgoed de opdracht gegeven de inventaris op te stellen en bij te werken.

Inhoud - Rol

De inventaris opstellen is een fundamentele overheidsopdracht die vertaald wordt in verschillende thematische lijsten: bouwwerken, gedeeltelijk bebouwde sites en niet-bebouwde sites.

De architecturale erfgoedinventarissen van de gemeenten Etterbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Gillis, Brussel Uitbreiding Zuid, Brussel Uitbreiding Oost (wijk van de Squares en Leopoldswijk) en enkele wijken van Elsene, Schaarbeek, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe kunnen momenteel online worden geraadpleegd. Mettertijd zal de inventaris een studie worden die het hele gewest bestrijkt.

Inschrijving van een goed in de inventaris vormt strikt genomen geen vrijwaringsmaatregel, maar speelt wel een belangrijke rol in het behoud van het erfgoed aangezien de inschrijving als doel heeft om de aandacht van de eigenaars en de overheden te vestigen op het belang van het goed als erfgoed. Dit is het eerste niveau van erkenning zoals bepaald in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening.

Een goed kan worden voorgedragen voor inschrijving in de inventaris door de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen of door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het goed zich bevindt.

 

BEGIN VAN DE PAGINA

Wettelijk karakter

Tot op heden zijn alleen de inventaris van de gebouwen van de Leopoldswijk en de inventaris van de landschappen van het Gewest voorwerp geweest van een Regeringsbesluit dat gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad en voorzien van een wettelijk karakter.

De lijst met gebouwen van de Leopoldswijk werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 24 juni 1994, die van de sites op 22 september 1995.

In afwachting van een door een Regeringsbesluit bekrachtigde inventaris die het gehele Gewest bestrijkt, is een overgangsmaatregel van kracht die alle monumenten en gehelen gebouwd vóór 1932 automatisch beschouwt als ingeschreven in de inventaris. Deze overgangsmaatregel wordt toegepast door de gemeenten.

BEGIN VAN DE PAGINA

Werking

Aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsaanvragen en stedenbouwkundige attesten die betrekking hebben op een goed dat in de inventaris is ingeschreven, moeten worden voorgelegd aan de overlegcommissie van de gemeente waar het goed zich bevindt. De overlegcommissie kan op zijn beurt het advies vragen van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. .

BEGIN VAN DE PAGINA